galeri


Ant-Man & The Wasp Quantumania [12A] IS-DEITLAU/SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Pan mae Scott Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym a Janet Van Dyne yn archwilo teyrnas Quantum - maent yn darganfod ac yn rhyngweithio gyda creaduriaid od ac yn cychwyn antur sydd yn mynd a nhw y tu hwnt i’r hyn roeddent yn meddwl oedd yn bosib…

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:45 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau