galeri


Women Talking [15]

image

Wedi’i gosod ar safle crefyddol anghysbell yn cynnwys tai gwledig a chaeau soi, mae wyth o ferched yn cyfarfod mewn llofft wair ar gyfer trafodaeth bwysig… beth i wneud cyn bod y dynion sy’n eu brifo yn dychwelyd. Gwneud dim? Ymladd yn ôl? ffoi?

Addasiad o nofel glodwiw Miriam Toews.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:15 - Dydd Gwener, 17 Chwefror Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 17 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 18 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau


Trêl