galeri


Epic Tails [U]

image

Hanes Pattie – llygoden fach glyfar ei ffrind Sam a hen arwr Jason, wrth iddyn nhw geisio rhoi stop ar fygythiad i’w dinas rhag Poseidon yng Ngroeg Hynafol…


Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

16:15 - Dydd Gwener, 17 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 18 Chwefror Tocynnau

12:30 - Dydd Sadwrn, 18 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

16:00 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

16:00 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau

16:00 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Iau, 23 Chwefror Tocynnau

16:00 - Dydd Iau, 23 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Gwener, 24 Chwefror Tocynnau

15:45 - Dydd Gwener, 24 Chwefror Tocynnau

12:30 - Dydd Sadwrn, 25 Chwefror Tocynnau


Trêl