galeri


Enys Men [15] + Tresor

image

Ar ynys anghysbell oddi ar arfordir Cernyw ym 1973, mae amgylcheddwr gwirfoddol yn arsylwi blodyn prin yn cymryd tro tywyll i’r rhyfedd a’r metaffisegol, gan ei gorfodi i gwestiynu beth sy’n wir a beth sy’n hunllef…

Cyn y ffilm, byddwn yn dangos ffilm fer TRESOR gan Gwenno a’r gwneuthurwr ffilm Clare Marie Bailey. Ffilm sydd wed’i ffilmio yng Nghymru a Cernyw.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:15 - Dydd Mawrth, 7 Chwefror Tocynnau

18:15 - Dydd Mercher, 8 Chwefror Tocynnau

18:15 - Dydd Iau, 9 Chwefror Tocynnau


Trêl