galeri


Babylon [18] IS-DEITLAU / SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU


Wedi’i hysbrydoli gan hanes llawn clecs Hollywood gan Kenneth Anger, dyma stori am ormodedd ac uchelgais beiddgar.

Ffilm sydd yn dilyn cynnydd a chwymp sêr a hen awduron, mewn cyfnod o ormodaeth a dirywiaeth ddiddiwedd yn oes y ffilmiau mud yn Hollywood yn ystod y 1920au.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:15 - Dydd Llun, 6 Chwefror Tocynnau


Trêl