galeri


Babylon [18]

image

Wedi’i hysbrydoli gan hanes llawn clecs Hollywood gan Kenneth Anger, dyma stori am ormodedd ac uchelgais beiddgar. 

Ffilm sydd yn dilyn cynnydd a chwymp sêr a hen awduron, mewn cyfnod o ormodaeth a dirywiaeth ddiddiwedd yn oes y ffilmiau mud yn Hollywood yn ystod y 1920au. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:00 - Dydd Gwener, 3 Chwefror Tocynnau

18:15 - Dydd Gwener, 3 Chwefror Tocynnau

18:15 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

13:00 - Dydd Llun, 6 Chwefror Tocynnau

13:00 - Dydd Mawrth, 7 Chwefror Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 8 Chwefror Tocynnau

12:30 - Dydd Iau, 9 Chwefror Tocynnau


Trêl