galeri


Puss in Boots [PG] HAMDDENOL & IS-DEITLAU / RELAXED & SUBTITLED

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. Bydd y golau a lefel sain yn cael eu addasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud ogwmpas a siarad/gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Bydd y dangosiad hefyd yn cynnwys is-deitlau. Croeso cynnes i bawb!


Mae’r gath hoffus o Sbaen yn ei ôl…

Pan mae Puss in Boots yn darganfod bod ei flys am antur wedi cymryd ei effaith a’i fod wedi llosgi trwy wyth o'i naw bywyd. Mae Puss yn cychwyn ar daith epig i ddod o hyd i'r Dymuniad Olaf chwedlonol ac adfer ei naw bywyd.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.   
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 11 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 18 Chwefror Tocynnau


Trêl