galeri


Puss in Boots: The Last Wish [PG]

image

Mae’r gath hoffus o Sbaen yn ei ôl… 


Pan mae Puss in Boots yn darganfod bod ei flys am antur wedi cymryd ei effaith a’i fod wedi llosgi trwy wyth o'i naw bywyd. Mae Puss yn cychwyn ar daith epig i ddod o hyd i'r Dymuniad Olaf chwedlonol ac adfer ei naw bywyd.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 
Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

16:15 - Dydd Gwener, 3 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

13:00 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Sadwrn, 4 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Llun, 6 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mawrth, 7 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mercher, 8 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Iau, 9 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Gwener, 10 Chwefror Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 11 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Sadwrn, 11 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Llun, 13 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mawrth, 14 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mercher, 15 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Iau, 16 Chwefror Tocynnau

16:30 - Dydd Gwener, 17 Chwefror Tocynnau

12:45 - Dydd Sadwrn, 18 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Llun, 20 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mawrth, 21 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Mercher, 22 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Iau, 23 Chwefror Tocynnau

16:15 - Dydd Iau, 23 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Gwener, 24 Chwefror Tocynnau

12:45 - Dydd Gwener, 24 Chwefror Tocynnau

10:00 - Dydd Sadwrn, 25 Chwefror Tocynnau

12:45 - Dydd Sadwrn, 25 Chwefror Tocynnau


Trêl