galeri


Tar [15] IS-DEITLAU / SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Yn ganolog i’r stori mae’r cyfansoddwr ac arweinyddes enwog Lydia Tár – cerddor uchel ei pharch ac yr arweinydd cerddorfa fawr benywaidd cyntaf erioed yn yr Almaen. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:15 - Dydd Llun, 30 Ionawr Tocynnau


Trêl