galeri


Tic Toc

image

Mae Tic Toc yn sioe gerdd sydd yn cyflwyno sleisen o hanes Cymru wedi ei seilio ar straeon gwir y menywod fu’n gweithio yn y ffatrïoedd ddaru oresgyn streics, y ffatrïoedd yn cau, anffafriaethau a helbulon, drwy ganu, chwerthin a dawnsio a gyda nerth eu cyfeillgarwch. 


Parha eu pleser yng ngherddoriaeth eu hieuenctid a rhy eu caneuon gipolwg i mewn i’w heneidiau. Grŵp mor glos, ond nawr fod aduniad wedi’i drefnu, mae un ohonynt heb ei gwahodd. 

Mae chwerwder, loes a thensiwn - beth petai hi’n dod beth bynnag? Ble mae hi ar ôl yr holl flynyddoedd? Mae dyhead i’w gweld ond hefyd arswyd. Yn raddol datgelir y gorffennol ag arweiniodd y menywod i’r cyflwr yma. A wnaiff gelyniaeth drechu clymau cariad a chyfeillgarwch a ail-daniwyd?

Cast: Gillian Elisa / Carys Gwilym / Clare Hingott / Olwen Rees / Lowri-Ann Richards / Mary-Anne Roberts
Sgript a chyfarwyddo: Valmai Jones
Caneuon a chyfarwyddo cerdd: Catrin Edwards

Cynhyrchiad dwy-ieithog (Saesneg yn bennaf)

19:30 - Dydd Mercher, 15 Mawrth Tocynnau

14:30 - Dydd Iau, 16 Mawrth Tocynnau