galeri


Blazin’ Fiddles 2023

image

Mae un o grwpiau ffidil mwyaf toreithiog y byd yn ôl yn Galeri… 


Ffurfwyd y Blazin ’Fiddles yn wreiddiol ar gyfer taith unwaith ac am byth o amgylch Ucheldir yr Alban ym 1999 ac maent yn dal i godi toeau ledled y byd ymhell dros ddau ddegawd yn ddiweddarach. Yn gyfuniad o setiau ensemble a chaneuon dan arweiniad unawdol, gyda chefnogaeth gitâr a phiano pwerus, mae'r Blazers yn plethu holl bwer, angerdd a sensitifrwydd cerddoriaeth draddodiadol yr Alban i mewn i un sioe. 

Gyda Bruce MacGregor (Inverness), Jenna Reid (Shetland), Rua Macmillan (Nairn), a Kristan Harvey (Orkney) ar y ffidlau i gyfeiliant Anna Massie ac Angus Lyon, beth bynnag yw'r neuadd - p'un ai o bentref yr Ucheldiroedd neu amrywiaeth y Royal Albert - byddant yn gosod calonnau eu cynulleidfa ar dân. 

Enillwyr lluosol gwobr Band Gwerin y Flwyddyn yn yr Alban - yn fwyaf diweddar yn 2019 - dyma i chi un o grwpiau gwerin mwyaf blaenllaw ac adnabyddus y wlad, sy’n mentro ymhell tu hwnt i’w gwreiddiau gogleddol dwfn. 

"the band's passion is gloriously infectious... a much loved staple on the Scots traditional scene for the past 20 years" Songlines 
"infectious, enlivening and irresistible euphoria" Folk Radio UK 
"Music like this is a reminder why Hogmanay celebrations are such fun." London Evening Standard 
"the Led Zeppelin of the folk world" The Scotsman

19:30 - Dydd Iau, 2 Mawrth Tocynnau


Trêl