galeri


TONIC: Iona ac Andy

image

Mae Iona ac Andy yn dathlu drost ddeugain mlynedd o ganu gyda’i gilydd ac yn edrach ymlaen i berfformio unwaith eto ar lwyfan Galeri - eu hoff theatr yn eu hoff dref. 


Feu anrhydeddwyd yn Ddeuawd Canu Gwlad mwyaf poblogaidd Prydain yn yr wythdegau ac wedi perfformio drost y byd ac wedi ymddangos ar y Grand Old Opry yn Nashville. 

Maent wedi ymddangos droeon ar S4C. Erbyn hyn maent yn cyflwyno rhaglen Canu Gwlad ar Radio Ysbyty Gwynedd bob pythefnos lle maent yn rhannu eu profiadau a chwarae caneuon gwych. 

Mae cyngherddau TONIC yn rai hamddenol eu naws ac yn hygyrch ac agored i bawb. Cyngerdd dwy-ieithog. 

Bydd paned a bisged i ddilyn (gyda’ch tocyn)

14:30 - Dydd Iau, 16 Chwefror Tocynnau


Trêl