galeri


James Ketchell: It’s All Mental

image

‘It’s All Mental’ yw ail daith yr anturiaethwr ac awdur James Ketchell o gwmpas y DU. 

Yn dorrwr record, James yw'r unig berson ar y blaned sydd wedi dringo Everest, beicio o amgylch y byd a rhwyfo cefnfor. Mi fydd rhannu ei feddylfryd, yr hyn sydd ei angen i gyflawni nodau anodd, a'r hyn sy'n teimlo weithiau yn anghyraeddadwy. 

Ar ôl profi uchafbwyntiau stratosffer o amgylch y byd ac isafbwyntiau difrifol yn y cefnforoedd, mae James wedi paratoi’n dda i rannu ei brofiad a’i gyngor. Mae’r noson ddifyr hon yn addo eich gadael yn teimlo’n llawn egni a chymhelliant i osod eich nodau eich hun a dechrau gwireddu eich breuddwydion…

Canllaw oed: 14+

Cyflwynwyd gan Speakers from the Edge

19:30 - Dydd Iau, 20 Ebrill Tocynnau