galeri


Don't Worry Darling [15]

image

Mewn cymuned arbrofol wtopaidd yn ystod y 1950au, mae gwraig yn dechrau sylweddoli bod y gymuned y mae hi’n byw ynddo ddim yn berffaith – o bellffordd… 


Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i  https://galericaernarfon.com/covid19
 
Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

14:15 - Dydd Gwener, 30 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 30 Medi Tocynnau

14:15 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau

14:15 - Dydd Llun, 3 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 3 Hydref Tocynnau

14:15 - Dydd Mawrth, 4 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 4 Hydref Tocynnau

14:15 - Dydd Mercher, 5 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 5 Hydref Tocynnau

14:15 - Dydd Iau, 6 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 6 Hydref Tocynnau


Trêl