galeri


Mrs Harris Goes to Paris [PG] : IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU 


Hanes gweddw a glanhawraig o Lundain yn ystod y 1950au sy’n syrthio mewn cariad gyda gwisg gan y dylunydd Christian Dior. Rhaid felly mynd i Baris i gael gwireddu ei breuddwyd a phrynu ffrog… 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:30 - Dydd Llun, 3 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 6 Hydref Tocynnau


Trêl