galeri


Mrs Harris Goes to Paris [PG]

image

Hanes gweddw a glanhawraig o Lundain yn ystod y 1950au sy’n syrthio mewn cariad gyda gwisg gan y dylunydd Christian Dior. Rhaid felly mynd i Baris i gael gwireddu ei breuddwyd a phrynu ffrog… 


Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

14:00 - Dydd Gwener, 30 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 30 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 3 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 4 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 4 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 5 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 5 Hydref Tocynnau


Trêl