galeri


Tad the Lost Explorer [U] HAMDDENOL & IS-DEITLAU | RELAXED & SUBTITLED

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. 

Fydd y golau a lefelau sain yn cael eu haddasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud o gwmpas a siarad / gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Bydd y dangosiad hefyd yn cynnwys isdeitlau. Croeso cynnes i bawb! 

Breuddwyd Tad yn syml iawn yw ei fod yn cael ei dderbyn gan ei gyd-archeolegwyr…. ond mae ei natur damweingar wastad yn amharu ar hyn! Wrth iddo (yn ddamweiniol) ddymchwel arch garreg prin, mae swyn yn cael ei ryddhau sy’n rhoi ei ffrindiau mewn perygl. Mae’n rhaid felly i Tad deithio’r byd i ddarganfod sut i stopio’r melltith… 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau


Trêl