galeri


Tapestri

image

Mae Tapestri yn fand a gafodd ei sbarduno gan gyfarfod ar hap rhwng y gantores-gyfansoddwyr Cymreig Lowri Evans a Sarah Zyborska (SERA) yn Festival Interceltique de Lorient yn haf 2019 lle’r oedd y ddau yn perfformio fel artistiaid unigol ym Mhafiliwn Cymru.

Wedi’u tanio gan eu hangerdd am gerddoriaeth werin ac Americana a’r awydd i ffurfio band blaen benywaidd dwyieithog, yn fuan wedyn dechreuodd 'sgwennu caneuon sy’n tynnu eu lliwiau cerddorol o balet eang sy’n cynnwys Americana,'Roots' Gwerin a Gwlad. Daeth eu lleisiau ynghyd yn naturiol iawn, ac yn sydyn, yn gymharol i ddwy chwaer. Yna datblygodd ei sain unigryw a daethant â Lee Mason i mewn ar y gitâr a Jake Newman ar y bas. Byddent yn ymuno â Sarah a Lowri ar y llwyfan.

Mae Sarah a Lowri wedi bod yn perfformio fel artistiaid unigol ers nifer o flynyddoedd, yn perfformio ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol ac wedi chwarae ar radio cenedlaethol a rhyngwladol. Rhyngddynt maent wedi cael eu hyrwyddo ar BBC 6 Music, cynllun Gorwelion, BBC Radio 2, wedi perfformio ym mhobman o Greenman, Underneath the Stars a Gŵyl Rhif 6; o Gymru i Ewrop i America.

Fel band newydd yn 2019, ac wedi’i leoli ar begwn arall Cymru, (Sarah ar Ynys Môn a Lowri yn Sir Benfro) parhaodd y pâr i ddatblygu eu gweledigaeth ar gyfer Tapestri trwy gydol y pandemig, gan wneud cynlluniau a recordio o bell. Cyn gynted ag y gallent gwrdd wyneb yn wyneb, roeddent yn ôl wrthi ac yn fuan wedi ysgrifennu caneuon ar gyfer eu halbwm.

Mae gan Lowri a Sarah gysylltiad arbennig sydd wedi tyfu trwy’r caneuon maent wedi eu hysgrifennu a’r weledigaeth sydd ganddyn nhw ar gyfer Tapestri a merched mewn cerddoriaeth. Cawsant eu hysbrydoli gan The Highwomen (‘supergroup’ UDA sy’n cynnwys Brandi Carlile ac Amanda Shires, a ffurfiodd mewn ymateb i ddiffyg cynrychiolaeth artistiaid benywaidd ar radio a gwyliau canu gwlad).

Ar ôl rhyddhau nifer o senglau a pherfformiadau dwyieithog yn Focus Wales, Between the Trees, Sesiwn Fawr Dolgellau, Noson Lawen, Gŵyl Fwyd Caernarfon, a chynrychioli Cymru yn y Global Music Match cyntaf erioed.Ym mis Gorffennaf, perfformiodd Tapestri ar y prif lwyfan yng Ngŵyl Werin Caergrawnt.

Bydd CD Rhifyn Arbennig, wedi'u gwneud â llaw, ar gael i'w prynu yn y gig a fydd yn helpu Tapestri i ariannu cwblhau eu halbwm (allan yn gynnar yn 2023).

Bydd y noson yn agor gyda perfformiad gan yr artist lleol - Eve Goodman.

20:00 - Dydd Sadwrn, 10 Medi Tocynnau