galeri


TAITH YR EIRA Sioe Gaeaf Dawns i Bawb 2022

image

Dewch ar daith yr eira gyda dawnswyr Dawns i Bawb!

Sioe ryngweithiol sy'n addas i'r teulu cyfan gyda chymysgedd o berfformiad ffilm gan ein dawnswyr cymunedol a pherfformiad byw gan staff Dawns i Bawb.

Dydd Sadwrn, 3ydd Rhagfyr
Studio 2, Galeri, Caernarfon


Tocynnau: £5.00 oedolyn / £3.50 plentyn (dim ond lle i 50 o bobl mewn pob perfformiad)


Sioe 1 – 10.00

Sioe 2 – 11.30

Sioe 3 – 1.30(Sioe gyda cyfyngiadau Covid ac yn addas ar gyfer pobl sy'n byw gyda Dementia, Awtistiaeth ac ansensitifrwydd synhwyraidd)

Sioe 4 – 3.00

Sioe 5 – 4.30

10:00 - Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr Tocynnau

11:30 - Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr Tocynnau

13:30 - Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr Tocynnau

15:00 - Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr Tocynnau

16:30 - Dydd Sadwrn, 3 Rhagfyr Tocynnau