galeri


Eiffel [15]

image

Ffilm Ffrangeg gydag is-deitlau 


Ac yntau newydd orffen ei gydweithrediad ar y Statue of Liberty, mae’r peiriannydd enwog Gustave Eiffel ar ben ei ddigon. Rwan, mae llywodraeth Ffrainc yn pwyso arno i ddylunio rhywbeth ysblennydd ar gyfer y 1889 Paris World Fair, ond yn syml iawn mae Eiffel eisiau dylunio'r isffordd. Yn sydyn, mae popeth yn newid pan fydd Eiffel yn croesi llwybrau gyda merch ddirgel o'i orffennol. Mae eu hangerdd hir, gwaharddedig yn ei ysbrydoli i newid gorwel Paris am byth. Ni fyddwch byth yn edrych ar y Tŵr Eiffel yr un ffordd eto! Ffilm gan Martin Bourboulon, gyda Romain Duris, Emma Mackey a Pierre Deladonchamps. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

14:15 - Dydd Gwener, 26 Awst Tocynnau

14:15 - Dydd Sadwrn, 27 Awst Tocynnau

14:15 - Dydd Mawrth, 30 Awst Tocynnau

14:15 - Dydd Mercher, 31 Awst Tocynnau

14:15 - Dydd Iau, 1 Medi Tocynnau


Trêl