galeri


Gwledd (The Feast) [18]

image

Ffilm Gymraeg (bydd is-deitlau Saesneg ar gael i ddangosiadau nosweithiau Sadwrn, Mawrth a Mercher) 


Ffilm arswyd Gymraeg gyfoes, wedi ei lleoli yn nhirwedd hardd ond hagr Eryri, am ddynes ifanc sy’n dychwelyd adref dan amgylchiadau amheus. Pan mae gwledd yn cael ei chynnal mewn cartref moethus, anghysbell, does dim syniad gan y teulu sy’n byw yno o’r hunllef arswydus sydd ar y gorwel. Mae menter fwyngloddio’r teulu yn y fantol ac mae meddyliau pawb ar achub y cynllun gwerthfawr. Mae’r ferch dawel sydd wedi’i chyflogi i weini’r bwyd yn bwrw cysgod dros y parti. Ac wrth i’r noson fynd yn ei blaen, mae Cadi’n dechrau herio egwyddorion y teulu yn araf deg er mwyn dinistrio’r rhith mae’n nhw’n glynu ato, gyda chanlyniadau brawychus. 

Wedi ei ddewis ar gyfer SXSW, BFI London Film Festival a Gŵyl Arswyd Abertoir 2021. 

Bydd dangosiadau nos Sadwrn, Mawrth a Mercher yn cynnwys is-deitlau Saesneg. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:30 - Dydd Gwener, 19 Awst Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 20 Awst Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 22 Awst Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 23 Awst Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 24 Awst Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 25 Awst Tocynnau


Trêl