galeri


Fisherman’s Friends: One and All [12A] IS DEITLAU / SUBTITLED

image

BYDD Y DANGOSIAD HWN YN CYNNWYS IS-DEITLAU

Mae'r stori am y grŵp sianti môr Cernywaidd boblogaidd The Fisherman's Friends yn dychwelyd i'r sgrin fawr!

Ar ôl uchafbwyntiau perfformio ar y llwyfan Pyramid yn Glastonbury, mae'r grŵp yn cael trafferth gyda'u hail albwm. Yn ystod taith ymrannol o amgylch De Awstralia, byddant yn olrhain eu hynafiaid ac yn cofleidio cymuned newydd, ac yn darganfod eu DNA cerddorol. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19 Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:15 - Dydd Llun, 22 Awst Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 25 Awst Tocynnau


Trêl