galeri


2065

image

Y flwyddyn yw 2065; mae’r bobl yn cael eu mygu gan gyfundrefn ormesol wedi’i ffurfio o gorfforaethau hollbwerus. Rydyn ni’n dilyn grŵp o wrthryfelwyr sy’n byw y tu allan i’r system ac yn credu bod pethau’n gallu newid er gwell. Sut gallan nhw atgoffa pobl o adeg pan oedd pethau’n wahanol? Pan oedden nhw’n gobeithio ffynnu, nid dim ond goroesi? A allan nhw ddod â cherddoriaeth yn ôl i ddinas y mae arni ei hangen yn fwy nag erioed? Mae 2065 yn strafagansa ddyfodolaidd i’r synhwyrau ar gyfer cynulleidfaoedd ag anableddau dysgu dwys a lluosog. Mae Frozen Light yn arbenigwyr ar greu theatr synhwyraidd ar gyfer cynulleidfaoedd o oedolion ag anableddau dysgu dwys a lluosog, a dyma eu pumed cynhyrchiad teithiol.

“Mae’r ffordd y mae’r sioe wedi’i theilwra mor ofalus i anghenion y gynulleidfa yn atgof hollbwysig bod theatr yn gallu darparu ar gyfer pawb.” The Stage ****

Fe’i cefnogir gan ddefnyddio arian cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.


Mae niferoedd y gynulleidfa’n fwriadol fychan er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad o’r ansawdd uchaf ac yn ateb dibenion y gynulleidfa.

Bydd pob perfformiad ar gyfer 6 person PMLD (Profound and Multiple Learning Disabilities) oedran 13+ a’u gofalwyr.

Mae cwmni Frozen Light yn gwmni theatr sy’n arbenigo ar greu sioeau wedi eu teilwra’n benodol ar gyfer y gynulleidfa arbennig hon ac rydym yn falch o’i groesawu nol i Galeri. 

I archebu tocynnau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau drwy ffonio 01286 685 222 neu ebostio tocynnau@galericaernarfon.com [nid oes posib archebu tocynnau ar-lein]

11:00 - Dydd Llun, 26 Medi Tocynnau

11:00 - Dydd Mawrth, 27 Medi Tocynnau

11:00 - Dydd Mercher, 28 Medi Tocynnau