galeri


Minions: The Rise of Gru [U]

image

Mae Gru yn un o ddihirod mwyaf y byd erbyn hyn – dyma stori am Gru fel plentyn 12 mlwydd oesd wrth iddo ddechrau ymddiddori mewn rheoli’r byd un diwrnod…. 

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:15 - Dydd Sadwrn, 1 Hydref Tocynnau


Trêl