galeri


Y Mab Darogan

image

Cwmni Theatr Maldwyn sydd yn cyflwyno cynhyrchiad newydd o’r Mab Darogan (gan Derec Williams, Linda Gittins a Penri Roberts), sef sioe cyntaf y Cwmni yn ôl yn 1981, a berfformiwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Machynlleth.

Wrth ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu’r Cwmni, fe gawn weld y cynhyrchiad newydd hwn sy’n olrhain hanes gwrthryfel Owain Glyndŵr, un o’n harwyr mwyaf fel cenedl.

Mae rhai seddi ochr (meinciau) ar gael. Rhaid archebu'r tocynnau yn Galeri neu drwy ffonio 01286 685 222 i ni allu esbonio os yw'r seddi yn addas ar eich cyfer.

15:00 - Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd Tocynnau

19:30 - Dydd Sadwrn, 26 Tachwedd Tocynnau