galeri


Licorice Pizza [15]

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Dyffryn San Fernando, Califfornia ym 1973 ac mae’r entrepreneur ifanc Gary yn syrthio mewn cariad â Alana. Stori serch wedi ei ysgrifennu a’i gyfarwyddo gan Paul Thomas Anderson.

Am ein canllawiau diweddaraf ac i geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

18:45 - Dydd Sadwrn, 22 Ionawr Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 25 Ionawr Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 26 Ionawr Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 27 Ionawr Tocynnau


Trêl