galeri


NT Live: Henry V

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS > https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig 


Yn fyw o’r Donmar Warehouse yn Llundain, mae Kit Harrington (Game of Thrones) yn serennu yn y darllediad eiconig hwn o ddrama Shakespeare sydd yn trafod cenedlaetholdeb, rhyfel a seicoleg pwer.

 Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr. Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:00 - Dydd Iau, 21 Ebrill Tocynnau