galeri


Al Lewis, Mared Williams + Côr Dre

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod Al Lewis yn ymuno â ni yn Galeri fel rhan o'i daith ym mis Mai 2022. 

Ar ôl gorfod canslo ei daith Tê yn y Grug yn 2020, mae’n fraint cael cyd-weithio gyda Al Lewis a Chlwb Ifor Bach er mwyn dod a’r albym hyfryd yma nol yn fyw ar lwyfannau Cymru.

Gyda’r albym yn seiliedig ar y gyfres eiconig o straeon byr gan Dr Kate Roberts, Tê yn y Grug, mae’r caneuon yma yn rhoi llais i fywydau trigolion pentref bach yng nghymuned cloddio llechi yn y Gogledd Orllewin. Ac i goroni’r cyfan, mi fydd Al Lewis yn perfformio gyda Chôr Dre er mwyn dod a haen arall i’r straeon hyfryd yma.

Cefnogaeth gan seren y West End yn Llundain, yr anhygoel Mared Williams.

19:30 - Dydd Gwener, 13 Mai Tocynnau