galeri


NT Live: The Book of Dust – La Belle Sauvage [12A]

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

The Book of Dust – La Belle Sauvagegan Philip Pullman, addasiad gan Bryony Lavery cyfarwyddwyd gan Nicholas Hytner

Wedi’i seilio ddeuddeg mlynedd cyn y trioleg epigHis Dark Materials, mae’r addasiad hwn yn ailymweld â byd ffantasi Phillip Pullman lle mae dyfroedd a stormydd yn codi.

Mae’r cyhyrchydd Nicholas Hytner yn dychwelyd i fydysawd paralel Pullman, ddeunaw mlynedd ar ôl ei gynhyrchiad oHis Dark Materialsyn y National Theatre.

Wedi ei ddarlledu’n fyw o’r London Bridge Theatre.

Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch igalericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:00 - Dydd Iau, 17 Chwefror Tocynnau