galeri


Kendal Mountain Tour 2022

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig


Mae criw Kendal Mountain Festival yn ôl!

Ymunwch â ni ar gyfer noson o ffilm a sgyrsiau yn dathlu antur gan o rai o leoliadau mwyaf ysblennydd y byd.

Fe’ch tywysir drwy straeon o bedwar ban byd gan gasgliad unigryw o anturiaethwyr, athletwyr, actifyddion a phobl greadigol.

Gofynnwn beth sy’n bosib mewn byd sy’n newid, beth sy’n hardd, beth sy’n wyllt a beth sy’n diffinio antur?

Kendal Mountain Festival yw’r digwyddiad cymdeithasol perffaith ar gyfer unrhyw un sy’n frwdfrydig am yr awyr agored felly dewch i fwynhau cwmni y criw anturus rhyngwladol yma yng Nghaernarfon!

Argymhelliad oed 12+ 

19:30 - Dydd Mercher, 4 Mai Tocynnau