galeri


Cabarela ‘Dolig 2021

image

MAE’N RHAID I BOB OEDOLYN [18+] GYFLWYNO PAS COVID O 15.11.21 YMLAEN AR GYFER MYNYCHU DIGWYDDIAD MEWN THEATR/SINEMA YN GYFREITHLON. I LAWRLWYTHO PAS >https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig

NODER BOD  Y 2 SIOE WEDI GWERTHU ALLAN (RHESTR AROS AR AGOR - EBOSTIWCH TOCYNNAU@GALERICAERNARFON.COM GYDA ENW / NIFER TOCYNNAU / AMSER SIOE / RHIF CYSWLLT OGYDD)

Cabarela : Yaaasu Grist, Mae'n Ddolig!

Ma pawb yn gwybod stori'r geni... ond chi 'rioed 'di gweld hi fel hyn o'r blaen!

Ymunwch â'r criw YN FYW, WYNEB YN WYNEB am y tro cynta ers 2019 i dreulio noson wyllt o ganeuon nadoligaidd fel chi 'rioed 'di clywed nhw o'r blaen!

Welwn ni chi 'na, da'n Tinsel, Tits & Tiwns. 

“Ni'n falch o ddweud nad yw'r noson yn addas i blant na phobl cul.”

Noder mai noson dull cabaret yw hwn gyda 10 person o gwmpas pob bwrdd.

15:30 - Dydd Sadwrn, 11 Rhagfyr Tocynnau

20:00 - Dydd Sadwrn, 11 Rhagfyr Tocynnau