galeri


The French Dispatch [15]

image

Llythyr caru at newyddiadurwyr wedi'i osod mewn allbost o bapur newydd Americanaidd mewn dinas Ffrengig ffuglennol o'r ugeinfed ganrif sy'n dod â chasgliad o straeon a gyhoeddwyd yn "The French Dispatch Magazine" yn fyw, gyda chast seren i gyd yn cynnwys Saoirse Ronan, Owen Wilson, Timothée Chalamet, Léa Seydoux.

Mae Wes Anderson ar y brig gyda gellir dadlau ei ffilm fwyaf dyfeisgar a gogoneddus o idiosyncratig hyd yn hyn! Yn ffraeth, yn fympwyol ac wedi'i styled yn drawiadol, mae hon yn wledd wir.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) o 1m ar gyfer y dangosiadau ffilm. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eichymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:45 - Dydd Llun, 25 Hydref Tocynnau

19:45 - Dydd Mawrth, 26 Hydref Tocynnau

19:45 - Dydd Mercher, 27 Hydref Tocynnau

19:45 - Dydd Iau, 28 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 29 Hydref Tocynnau

19:00 - Dydd Gwener, 29 Hydref Tocynnau

15:15 - Dydd Sadwrn, 30 Hydref Tocynnau

20:00 - Dydd Sadwrn, 30 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Sul, 31 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 1 Tachwedd Tocynnau

19:00 - Dydd Llun, 1 Tachwedd Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 2 Tachwedd Tocynnau

19:00 - Dydd Mawrth, 2 Tachwedd Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 3 Tachwedd Tocynnau

19:00 - Dydd Mercher, 3 Tachwedd Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 4 Tachwedd Tocynnau

19:00 - Dydd Iau, 4 Tachwedd Tocynnau


Trêl