galeri


The Addams Family 2 [PG]

image

Yn gobeithio dod yn agosach fel teulu, mae Gomez, Morticia a gweddill clan yr Addams yn cychwyn ar daith anturus mewn gwersyllwr anferthol.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) o 1mar gyfer y dangosiadau ffilm. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlonaryr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnauyn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 30 Hydref Tocynnau

10:00 - Dydd Sul, 31 Hydref Tocynnau


Trêl