galeri


The Many Saints of Newark [15 TBC]

image

Ffilm am flynyddoedd ffurfiannol y gangster gwaradwyddus, Tony Soprano.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

13:45 - Dydd Gwener, 24 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 24 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 25 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 25 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 27 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 27 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 28 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 28 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 29 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 29 Medi Tocynnau


Trêl