galeri


No Time To Die [12A TBC]

image

TOCYNNAU AR WERTH DYDD LLUN - 13.09.21

Mae’r ffilm hir-ddisgwyliedig yma o’r diwedd! No Time To Die, ffilm ddiweddaraf yr ysbïwr enwog, James Bond…

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

10:00 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

10:15 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 30 Medi Tocynnau

13:45 - Dydd Gwener, 1 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Gwener, 1 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 1 Hydref Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 2 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Sadwrn, 2 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 2 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 2 Hydref Tocynnau

10:15 - Dydd Sul, 3 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Sul, 3 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Sul, 3 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Llun, 4 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 4 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 4 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 4 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Mawrth, 5 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 5 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 5 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 5 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Mercher, 6 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 6 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 6 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 6 Hydref Tocynnau

13:45 - Dydd Iau, 7 Hydref Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 7 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 7 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 7 Hydref Tocynnau


Trêl