galeri


La Cha Cha + Q&A [15]

image

Yn dilyn y dangosiad yma fydd sesiwn cwestiwn ac ateb byw gyda’r cyfarwyddwr Kevin Allen a’r actor Llyr Evans.

Comedi wirion bost gan gyfarwyddwr Twin Town, Kevin Allen, sydd yn ailuno’r cast (gan gynnwys Rhys Ifans, Dougray Scott, Llyr Evans, Di Butcher, Sue Roderick, William Thomas a Keith Allen) ar barc gwyliau yn Gŵyr yn ystod y pandemig, lle maecymuned o gymeriadau ymddeoledigyn cofleidio ffordd o fyw sydd yn wirioneddol amgen ac iwtopaidd.

Perfformiadau actio cyntaf gan Alun Wyn Jones, James Hook ac Alan Curtis a rolau cameo i Phil Bennett a Gareth Davis.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:00 - Dydd Mercher, 22 Medi Tocynnau


Trêl