galeri


La Cha Cha [15]

image

Comedi wirion bost gan gyfarwyddwr Twin Town, Kevin Allen, sydd yn ailuno’r cast (gan gynnwys Rhys Ifans, Dougray Scott, Llyr Evans, Di Butcher, Sue Roderick, William Thomas a Keith Allen) ar barc gwyliau yn Gŵyr yn ystod y pandemig, lle maecymuned o gymeriadau ymddeoledigyn cofleidio ffordd o fyw sydd yn wirioneddol amgen ac iwtopaidd.

Perfformiadau actio cyntaf gan Alun Wyn Jones, James Hook ac Alan Curtis a rolau cameo i Phil Bennett a Gareth Davis.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

19:00 - Dydd Gwener, 17 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 18 Medi Tocynnau


Trêl