galeri


Codi'r Bar / Raising the Bar

image

Codi'r Bar

Mae Codi’r Bar yn brosiect 3 mis o fis Medi i Tachwedd 2021, ar gyfer pobl ifanc 15-19 gydag angerdd am greadigrwydd.  Mae’r prosiect hwn yn gyfle unigryw i’r pobl ifanc ddatblygu syniad o’r cnewyllyn i’r darn gorffenedig.  

Mae’n cynnwys sesiynau mentora ar ôl ysgol, yn Galeri Caernarfon, lle byddent yn cael eu cefnogi i ymchwilio ac arbrofi’r byd creadigol a fydd yn arwain at sesiynau creu gyda ymarferwyr creadigol profesiynol yn SHED Felinheli ac Oriel Môn. 

Bydd diweddglo’r prosiect dros Hanner Tymor yn dod a’u gwaith yn fyw yn Safle Creu Galeri Caernarfon.  Bydd y sesiynau hyn yn datblygu sgiliau curadu, gosod arddangosfa a marchnata gydag agoriad swyddogol. 

Mae’r cynnig hwn yn gynnig unigryw i ysgogi pobl ifanc i feddwl am eu dyfodol yn y byd creadigol.  Caiff y prosiect ei ddylanwadu yn gyfangwbwl gan syniadau’r bobl ifanc.   

Mae’n cael ei gyllido gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Galeri Caernarfon a Cyngor Sir Ynys Môn ac yn rhaglen cenedlaethol.  Mae ffi o £50 i gyfranogwyr ond mae bursary ar gael ar gyfer y ffi hwn os oes angen.  Cysylltwch os hoffech wybod mwy am hyn. Os hoffech dderbyn cyflwyniad am y prosiect i’ch myfyrwyr yna cysylltwchâni i drefnu dyddiad.


Sesiynau Mentora gyda'r artist a churadur Ffion Pritchard @Galeri, Caernarfon

22/09/21 5:30-7:30yh
29/09 5:30-7:30yh
06/10 5:30-7:30yh
13/10 5:30-7:30yh
20/10 5:30-7:30yh

Sesiynau Creadigol
26/09 11yb-4yp @Oriel Mon
10/10 11yb-4yp @Oriel Mon
24/10 11yb-4yp @SHED, Felinheli

October Half-Term
27/10 11yb-4yp @Galeri
28/10 11yb-4yp @Galeri
29/10 11yb-4yp @Galeri

Arddangosfa / Digwyddiad rhwng 30/10-20/11

Plis cysylltwch am fwy o wybodaeth a ffurfeln ymgais trwy e-bost i

rebecca.hardy-griffith@galericaernarfon.com

17:30 - Dydd Mercher, 22 Medi Tocynnau