galeri


Byd Dan Eria (ffrydio ar-lein)

image

TOCYNNAU AR WERTH (AR-LEIN YN UNIG) O 10:00, DYDD MERCHER – 01.09.21

*Noder taw linc i ffrydio/gwylio adref fyddwch yn ei dderbyn pan yn archebu drwy’r linc isod*

Mae tair cenhedlaeth y ddrama gyfoes, dreiddgar hon gan Sion Eirian, yn cael trafferth i gyfathrebuâ’i gilydd, ond wrth iddynt or-gyffwrdd ar adegau gwelwn y cariad angerddol syn eu clymu â’i gilydd, a gallu dihybsydd dynoliaeth i ymdopi hyd yn oedâ’r sefyllfaoedd mwyaf trasig.

Hanes tair cenhedlaeth o ferched or un teulu sydd yma, wedi ei adrodd drwy stori bersonol un or protestwyr aeth ar orymdaithWomen for Life on Eartho Gymru i Gomin Greenham ym mis Medi 1981.

Maer hynaf, GLESNI am sicrhau byd gwell, mwy heddychlon iw merch gan wneud ei safiad ffeministaidd ei hun:

Acreur symbol pwysicai genhedleth o fenwod.

Mae KATE, ei merch, yn fam sengl ac yn darlithio ar rai o lenorion Saesneg canol yr 20G, llenorion oeddâ ffydd:

“…bodu gwaith nhw yn agor gorwelion. Bod byd newydd yn cali eni. Ar fydwraig odd geirie a syniade.”

Ond heddiw mae hanes, a hyd yn oed creadigrwydd, yncaeleiail-ddiffinioai gwestiynnu, a hithaun gorfod wynebu canlyniadaur dewisiadau mae wedi ei wneud.

Maer ieuengaf, CADI, yn perthyn ir genhedlaeth-Z ac yn boddi dan bwysaur byd rhithiol maen gymaint rhan ohono:

Byd o screens. A llunie ofi yn bob man. Ond wyn teimlon invisible. Mam? Mamgu? Beddigwyddodd?”

Byd Dan Eira ywr ddrama olaf i Siôn Eirian ei chyflwyno i Bara Caws. Ni fu cyfle i ni gael y sgrysiau ar trafodaethau difyr arferol, ond diolchwn am y berthynas ffrwythlon fu rhyngom dros y ddegawd diwethaf, ac am ffydd Erica yn ein huchelgais i wireddu ei weledigaeth ysgytwol o berthnasol.

Actorion: Sharon Morgan | Eiry Thomas | Kizzy Crawford

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Cerddoriaeth: Lleuwen Steffan

Coreograffi: Eddie Ladd

Canllaw oed: 14+

Mae posib archebu tocyn/linc hyd at 17:30 ar ddiwrnod y perfformiad a byddwn yn ebostio’r manylion/linc gwylio atoch erbyn 19:00.

20:00 - Dydd Gwener, 1 Hydref Tocynnau

20:00 - Dydd Sadwrn, 2 Hydref Tocynnau