galeri


Respect [12A]

image

Stori wir yn dilyn gyrfa’r anhygoel Aretha Franklin, o fod yn blentyn yn canu yng nghôr eglwys ei thad i serennu ar draws llwyfannau rhyngwladol.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Ar lein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eichymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1ytocyn.

14:15 - Dydd Iau, 16 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Gwener, 17 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 17 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 18 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 20 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 20 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 21 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 22 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 22 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Iau, 23 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 23 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Gwener, 24 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Gwener, 24 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Sadwrn, 25 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Llun, 27 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Mawrth, 28 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 28 Medi Tocynnau

14:00 - Dydd Mercher, 29 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 29 Medi Tocynnau


Trêl