galeri


Limbo [12]

image

Mae Omar yn gerddor ifanc sydd wedi ffoi’r gwrthdaro yn Syria a bellach mewn canolfan ddiffaith i ffoaduriaid ar ynys anghysbell yn yr Alban.

Wedi cael ei wahanu oddi wrth ei gartref a’i deulu, ac mae’n aros i eraill benderfynu ynghylch ei ddyfodol dyma ddrama gomedi sydd yn cynnig safbwynt o’r newydd o fywyd ffoadur.

Mae’r dangosiad yma yn rhan o ymgyrch y BFI Film Audience Network sydd yn hyrwyddo ffilmiau anibynnol i gael eu gweld ar y sgrin fawr ar draws Prydain. Yn dilyn y dangosiad, byddwn yn ebostio holiadur byr atoch am eich adborth. Bydd hyn yn ein helpu i adolygu a chynllunio ein rhaglen i’r dyfodol.

19:00 - Dydd Llun, 20 Medi Tocynnau


Trêl