galeri


Paw Patrol: The Movie (Hamddenol/Relaxed) [U]

image

DANGOSIAD HAMDDENOL – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. Fydd y golau a lefelau sain yn cael eu haddasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud o gwmpas a siarad / gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Croeso mawr i bawb!

Pan y mae Humdinger, maer Adventure City yn dechrau creu stwr ymysg y ddinas, daw Ryder a’i ffrindiau arwrol ymlaen gyda’u gêr newydd cyffrous i achub y trigolion.

Rydym yn gweithredu cynllun seddi cyfyngedig (pellter cymdeithasol) ar gyfer y dangosiadau ffilm. O 20.08.21, bydd mwyafrif y dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 1m, gyda rhai dangosiadau yn gweithredu pellter cymdeithasol 2m. Rydym yn derbyn na fydd y cynllun seddi/argaeledd yn plesio pawb. Arlein yn unig mae archebu tocynnau i ddechrau - am unrhyw ymholiadau o ran archeb tocynnau, ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com

Am ein canllawiau diweddaraf ac i ateb geisio ateb eich cwestiynnau o ran eich ymweliad, ewch i galericaernarfon.com/covid19

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser ar gyfer pwrpas cofrestru fewn i’r adeilad ac i’ch seddi - ni fydd posib mynychu’r dangosiad os cyrhaeddwch yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1 y tocyn.

10:30 - Dydd Sadwrn, 18 Medi Tocynnau


Trêl