galeri


Dawnswyr Dre gyda Dawns i Bawb [3] : 9-11 oed / years

image

Sesiynau dawns wythnosol i blant a phobl ifanc yn addas i bawb. Lle cyfyngedig o dan cyfyngiadau Covid. Mae rhaid archebu lle o flaen llaw.
 Pob Dydd Sadwrn 12.00 - 12.45 yn dechrau ar 15.01.22

 £49.50 y tymor (11 wythnos) 

(Opsiynau Zoom ar gael. Neu am gonsesiwn brawd/chwaer, cysylltwch a Dawns i Bawb am wybodaeth).

Cysylltwch a Dawns i Bawb os angen trafod opsiynau talu.

 01286 685220 / post@dawnsibawb.org

12:00 - Dydd Sadwrn, 5 Chwefror Tocynnau