galeri


Dawnswyr Dre gyda Dawns i Bawb [2] : 7-9 oed / years

image

Sesiynau dawns wythnosol i blant a phobl ifanc yn addas i bawb. Lle cyfyngedig o dan cyfyngiadau Covid. Mae rhaid archebu lle o flaen llaw. 
 Pob Dydd Sadwrn 11.00 - 11.45 yn dechrau ar 15.01.22

 £49.50 y tymor (11 wythnos) 

(Opsiynau Zoom ar gael. Neu am gonsesiwn brawd/chwaer, cysylltwch a Dawns i Bawb am wybodaeth).


Cysylltwch a Dawns i Bawb os angen trafod opsiynau talu.

01286 685220 / post@dawnsibawb.org

11:00 - Dydd Sadwrn, 5 Chwefror Tocynnau