galeri


Dawnswyr Dre gyda Dawns i Bawb [1] : 4-6 oed / years

image

Sesiynau dawns wythnosol i blant a phobl ifanc yn addas i bawb. Bydd y grwpiau yn cymryd rhan yn Sioe Nadolig Dawns i Bawb 2021 (yn cael ei ddangos fel ffilm yn sinema Galeri eleni). Lle cyfyngedig o dan cyfyngiadau Covid. Mae rhaid archebu lle o flaen llaw.


Pob Dydd Sadwrn 10.00 - 10.45 yn dechrau ar 18.09.21

£49.50 y tymor (11 wythnos)

(Opsiynau Zoom ar gael. Neu am gonsesiwn brawd/chwaer, cysylltwch a Dawns i Bawb am wybodaeth).

Cysylltwch a Dawns i Bawb os angen trafod opsiynau talu.

 01286 685220 / post@dawnsibawb.org

10:00 - Dydd Sadwrn, 18 Medi Tocynnau