galeri


Sesiynau Dawns Gwyliau'r Haf

image

Sesiynau dawns i blant a phobl ifanc wyneb yn wyneb gyda Dawns i Bawb. Dau ddiwrnod o ddawns yn addas i bawb - cyfle i ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau a chael hwyl. Croeso i bawb ond bydd y sesiynau yn digwydd o dan cyfyngiadau Covid felly mae RHAID archebu lle o flaen llaw. Lle i 12 person yn unig mewn pob sesiwn felly cyntaf i’r felin.


4 a 5 Awst -     10.00 - 11.30 4-6 oed

                          1.00 - 2.30 - 7-9 oed

11 a 12 Awst -  10.00 - 12.00 - 9-11 oed

                         1.00 - 3.00 - 12 + oed

10:00 - Dydd Mercher, 4 Awst Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 4 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Iau, 5 Awst Tocynnau

13:00 - Dydd Iau, 5 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 11 Awst Tocynnau

13:00 - Dydd Mercher, 11 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Iau, 12 Awst Tocynnau

13:00 - Dydd Iau, 12 Awst Tocynnau