galeri


Gair o Gariad

image

Mae Cwmni Theatr Bara Caws wrth eu bodd yn cael cyflwyno sioe rithiol Gair o Gariad i chi.

Addasiad Cymraeg o Love Letters Straight From Your Heart yw Gair o Gariad, a bob tro mae Bara Caws wedi cyflwyno’r sioe hon ar lwyfan yn y gorffennol mae’r cynulleidfaoedd wedi eu swyno. Yn ystod y dyddiau dyrys yma ‘rydym am eich gwahodd i gyd-gyfarfod mewn modd unigryw mewn cyfnod lle mae cyd-gyfarfod go iawn yn amhosib.

Actorion : Carwyn Jones a Lleuwen Steffan

Wrth archebu eich lle ar gyfer y perfformiad cewch gyfle i gyflwyno cais am gân i rywun arbennig - cariadon a phartneriaid, gwŷr a gwragedd, rhieni, teuluoedd, ffrindiau - gan ysgrifennu pwt ynglŷn â pham dewis y gân arbennig honno ac yn ddigon posib bydd y gân a’r cais yn cael eu chwarae yn ystod y sioe. Dyma’ch cyfle i yrru neges hynod o bersonol i rywun mewn cyfnod od o amhersonol - a chewch fod yn ddienw os dymunwch.

Sgroliwch i lawr y dudalen hon i lenwi’r ffurflen er mwyn i chi gael clywed eich cais yn ystod y sioe. Os ydych yn dymuno gwneud cais ar gyfer y sioe yna bydd yn rhaid i chi fod wedi ei llenwi oleiaf 48 awr cyn y perfformiad.

Felly dewch i rannu o’r profiad hudolus yma yng nghwmni Carwyn Jones yng Nghaerdydd a Lleuwen Steffan yn Llydaw - dyna i chi un o ryfeddodau’r byd technolegol ‘rydym yn dibynnu gymaint arno’r dyddiau hyn.

Gwnewch eich hun yn gyfforddus a gwnewch yn siŵr fod gennych wydryn neis o rywbeth yn eich llaw, a byddwch barod am brofiad gwefreiddiol.

Dyma’r linc i chi wneud cais >www.theatrbaracaws.com/portfolio/gair-o-gariad-2021/

Dim ond 50 tocyn/linc sydd ar gael i bob perfformiad, felly cyntaf i’r felin. Bydd y linc tocynnau yn cau am 12:00 (hanner dydd) ar ddiwrnod y perfformiad. Arôl archebu, Bara Caws fydd yn ebostio linc ‘zoom’ personol i chi (ar ebost) erbyn 17:00 ar y diwrnod i chi gael mewngofnodi a mwynhau!

20:30 - Dydd Sadwrn, 15 Mai Tocynnau