galeri


Gig: Yn y Golau

image

Mae merched yn cael eu tan-gynrychioli ym mron pob agwedd o'r diwydiant cerddoriaeth - o ysgrifennu caneuon i redeg label, cynhyrchwyr i ddrymwyr.

 

Mae 'Yn y Golau' yn brosiect peilot rhwng CEG Music ac Ysgol Syr Hugh Owen, gyda chefnogaeth cynllun 'Cydweithrediad Creadigol' Cyngor Celfyddydau Cymru, sy'n cyflwyno, cefnogi ac ysbrydoli genod ysgol trwy gyfres o weithdai a gweithgareddau.

 

Mae'r noson hon yn ddathliad o'u gwaith - bydd perfformiadau gan ferched Yn Y Golau, caneuon gwreiddiol, fideos cerddoriaeth a rhai artistiaid gwadd arbennig gan gynnwys Elin Fflur, Alys Williams, Sera, Siân Miriam ac Eve Goodman.

Bydd y noson yn dechrau yn y bar o 18:30 cyn symud i’r theatr am 19:00.

18:30 - Dydd Mercher, 29 Ebrill Tocynnau