galeri


Sistema Cymru - Codi'r To!

image

Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn 6 oed!  Wedi'i ysbrydoli gan brosiect El Sistema o Venezuela, mae Codi'r To yn brosiect cerdd cymunedol, sy'n gweithio gydag ysgolion cynradd a'u cymunedau i ddarparu gwersi cerddorol i ddisgyblion.

 

Dewch i ddathlu 6ed Penblwydd Codi'r To gyda disgyblion Ysgol Maesincla fydd yn siwr o godi'r to gyda'i côr, band pres a band Samba bywiog!

18:00 - Dydd Mawrth, 24 Mawrth Tocynnau