galeri


Macbeth @ Biwmares

image

Cwmni theatr The Lord Chamberlain’s Men sydd yn dychwelyd i’r ardal i gyflwyno drama William Shakespeare – Macbeth.

 

Eleni, oherwydd y gwaith adeiladu sydd yng Nghastell Caernarfon – bydd y cwmni yn perfformio yng Nghastell Biwmares.

 

Bydd giatiau’r castell ar agor o 18:30, gyda’r perfformiad i ddechrau am 19:30.

 

Dewch a’ch picnic, blanced/gadeiriau gyda chi a mwynhewch theatr yn yr awyr agored!

 

Canllaw oed: 8+

19:30 - Dydd Gwener, 19 Mehefin Tocynnau